War on piracy

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning

War on piracy, eller 'krigen mod piratkopiering' er en samlebetegnelse for de initiativer, som dele af pladebranchen og Hollywood har taget, for at forsøge at bekæmpe og mindske anvendelsen af digitale medier og internettet til piratkopiering og fildeling.

Disse initiativer har primært været af juridisk karakter, med henvisning til ophavsret og copyright-lovgivning, men også af teknologisk karakter, ved forsøg på at etablere kopibeskyttelses-mekanismer, der skal sikre, at et givent produkt ikke vil kunne afvikles uden den rette certificering. Disse kopi-beskyttelser og forsøgene på at udvikle dem refereres ofte til som Digital Rights Management (DRM).

Baggrund

Med moderne massemedier, og i særdeleshed de digitale medier, er fænomenet og begrebet Piratkopiering i stadigt større omfang blevet omdrejningspunkt for nogle af de udfordringer, som nye digitale teknologier giver anledning til.

At film, musik og spil kan kopieres digitalt, har udfordret etablerede distributionssystemer og de økonomiske præmisser, som f.eks. musik- og pladebranchen traditionelt har baseret sin forretning på (masseproduktion, mersalg m.v.). Med den voksende udbredelse af bredbånds-forbindelser på internettet har især fildelings-tjenester som Napster og Kazaa fået skylden for (eventuelt) svigtende salgstal. Dette til trods for, at der sjældent foreligger dokumentation for, at piratkopiering og fildeling udgør en reel trussel for mediebranchen.

Internet-juristen Lawrence Lessig har i den forbindelse beskrevet krigen mod piraterne og fildelingstjenesterne som en krig mod selve den teknologi, der gør fildeling mulig, og plæderet for en liberalisering af copyright-begrebet og ophavsrets-lovgivning. Lessig mener, at filesharing og lignende teknologier muliggør en kulturel udveksling og opblomstring, som er i fare for at blive kvalt i sagsanlæg, hævdet på gamle mediers og autoriteters præmisser. Aktuelt er hele copyright-området en juridisk gråzone, imellem en teknologi der kan tilgængeliggøre viden og kunstneriske udtryk digitalt - og globalt - og korporative interesser og autoriserede ophavsretssystemer, der ikke længere er tilstrækkelige.

Personal tools