Syddansk Universitet

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Syddansk Universitet (SDU) (engelsk : 'University of Southern Denmark'), tidligere Odense Universitet, er Danmarks tredieældste universitet. Universitetet havde i 2002 ca. 15.000 studerende, og er dermed også landets trediestørste universitet.

Odense Universitet fusionerede i 1998 med Handelshøjskole Syd, Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter og skiftede ved samme lejlighed navn til Syddansk Universitet. Universitetet har hovedsæde i Odense, og campus'er i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg, med Campus Odense som det absolut største, både hvad angår bygningsareal og antallet af ansatte og studerende.

I 2006 fusionerer Syddansk Universitet med Odense Teknikum, og universitetet udvides med et teknisk fakultet, som skal indeholde ingeniøruddannelserne (fra det nuværende Teknikum), og de teknisk orienterede fag fra det nuværende naturvidenskabelige fakultet.

Grundlæggelse

Baggrunden for oprettelsen af Odense Universitet var et ønske i Folketinget om, at oprette et medicinsk fakultet i provinsen, for at afhjælpe mangelen på uddannede læger. Det blev i 1962 vedtaget at oprette et sådant, men allerede i 1964 blev beslutningen udvidet til også at omfatte et naturvidenskabeligt og et humanistisk fakultet.

Odense Universitet blev grundlagt 15. september 1966, ved en indvielse i lånte lokaler på Odense Teknikum, hvor universitetet i sine første år også lejede sig ind. Arkitektkonkurrencen for selve byggeriet af universitetet (det gamle Odense Universitets bygninger, der huser det nuværende Campus Odense) udløb på selve indvielsesdagen, og det planlagte byggeri for universitetet var derfor endnu ikke sat i gang.

Arkitektur

Odense Universitets oprindelige byggeri er et monument over klassisk, dansk funktionalistisk arkitektur; bygget af rå betonklodser beklædt med rødt oxiderede ('rustne') metalplader, og kastet ned midt i det bare landskab syd for Odense centrum, omgivet af skov og marker. Universitetet har således blandt studerende og ansatte fået det populære navn 'Rustenborg', som rammende beskriver den monumentale byggestil og beliggenhed. Der er f.eks. kun få vinduer i det oprindelige byggeri, og de, der er, kan lignes med skydeskår i en middelalderborg. Ligeledes er byggeriet omgivet af jordvolde, hvilket også leder tankerne hen på en middelalderlig fæstning.

Ifølge historikeren Søren Mørch var arkitektur og byggestil oprindeligt et udslag af også en konsekvent egalitær og demokratisk ideologi. F.eks. byggede man oprindeligt ikke nogen hovedindgang, fordi alle, studerende som forskere og rengøringspersonale, skulle være lige i den henseende. Og universitetets 'hovedvej' Gydehutten er een central færdselsåre, som alle, studerende, forskere og personale, må følge eller passere på lige vilkår, for at finde vej igennem byggeriet.

Byggeriet i Odense er løbende blevet udbygget, for at imødekomme stigende pladsbehov og nye ambitioner for både gamle og nye uddannelser. Efter fusionen i 1998 iværksatte universitetet byggeriet af et nyt storstilet indgangsparti, der markant gjorde op med idéen om ikke at have en hovedindgang. Herudover blev der bygget et splinternyt 'mediehus', som stod færdigt i 2002 og idag bl.a. huser Journalistik og Medievidenskab.

Studenteraktiviteter

  • Rust (tidligere Gyden), de studerendes blad
  • Fredagsbartiet, forening der står for den populære fredagsbar, der arrangeres hver uge, på skift imellem universitetets studieretninger.

Nøglepersoner

Rektorer

Fakulteter

Udvalgte uddannelser

Yderligere information

Litteratur og artikler

Personal tools