NotatWiki:Ophavsret

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Forslaget om at ændre licensvilkår for Crewscut.com er vedtaget. Se notatsiden.

Indhold på NotatWiki, dvs. tekster, billeder og andre ressourcer, er med mindre andet specifikt angives på den enkelte side, tilgængeligt under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 licens.

Licensens indhold

Creative Commons licensen indebærer følgende :

 1. Du kan frit citere fra indhold og ressourcer i NotatWiki. Dette punkt adskiller sig ikke fra almindelig citatret i forhold til almindelige ophavsrets-vilkår.
 2. Du kan frit kopiere, videredistribuere, forevise og dele sitets indhold og ressourcer med andre.
 3. Du kan frit bearbejde, videreudvikle og på anden måde anvende sitets indhold og ressourcer i nye tekster eller værker, der i større eller mindre omfang bygger på sitets indhold.
 4. Du skal ikke spørge nogen om lov til at anvende indholdet.

Følgende betingelser gør sig imidlertid gældende :

 1. Du skal kreditere indholdets oprindelige ophavsmænd :
  • Som minimum skal NotatWiki tydeligt angives som kilde/ophavssted, f.eks. som link tilbage til NotatWiki.
  • I det omfang det er muligt, skal alle enkelte ophavsmænd/bidragydere krediteres. Er der f.eks. tale om at anvende et billede, som en fotograf er krediteret for i NotatWiki, skal fotografens navn nævnes i den sammenhæng, hvor billedet anvendes. Anvendes et stillbillede fra en film, bør ikke blot fotografen krediteres, men også producent, instruktør og eventuelt medvirkende på det pågældende billede. Samme vilkår gør sig gældende, hvor der er tale om tekster eller uddrag af tekster.
 2. Hvis du bearbejder eller videredistribuerer ressourcer fra NotatWiki eller herpå baserede værker eller ressourcer, skal de gøres tilgængelige på samme vilkår, eller under en tilsvarende Creative Commons licens, og nye modtagere skal gøres bekendt med disse vilkår.

Alle disse vilkår anses generelt for at være opfyldt, når du bearbejder tekster og ressourcer indenfor rammerne af NotatWiki, og gøres ligeledes gældende ved enhver ekstern anvendelse af indhold eller ressourcer tilknyttet sitet.

Undtagelser

Ekstern brug

Ved ekstern brug af indhold og ressourcer fra NotatWiki, kan ovennævnte vilkår til enhver tid tilsidesættes ved nærmere aftale med ophavsrettighedshaveren, herunder (men ikke begrænset til) NotatWiki.

Særlige forhold

Enkeltprojekter, tekster og andre arbejder i NotatWiki kan beskyttes under andre vilkår, hvis ophavsmanden angiver dette på de pågældende sider, og disse vilkår ikke er i åbenlys strid med NotatWiki's funktionalitet og formål. Eksempelvis kan tekster/projekter under udarbejdelse kræve andre typer vilkår end disse der her er beskrevet, og særlige artikler eller projekter vil kunne publiceres og tilgængeliggøres på sitet, med undtagelser fra sitets almindelige vilkår.

Public Domain

Værker der er overgået til eller bredt accepteret som public domain, som tilgængeliggøres i NotatWiki, bør ikke re-licenseres under vores Creative Commons licens, som er mere restriktiv. Værkerne, det være sig tekster, billeder eller andre ressourcer, angives da som 'public domain' i forbindelse med gengivelsen af værket (det vil sige, på den pågældende side).

Skabelon

Denne skabelon anvendes for at angive, at indholdet på en given side hører under Public Domain :

 • Skriv denne kode for at indsætte skabelonen : {{pd}}
 • Se skabelonen

GFDL

NotatWikis Creative Commons licens både ligner og adskiller sig fra den udbredte GNU Free Documentation License (GFDL), som f.eks. Wikipedia benytter. Vores Creative Commons licens sikrer, at indholdet af NotatWiki frit kan kopieres, så længe det sker under behørig kreditering (f.eks. ved at linke til sitet), og under fortsat sikkerhed for at indholdet stadig kan kopieres frit, selvom det anvendes i andre sammenhænge. På disse måder ligner licensen GFDL's betingelser.

Søges indholdet derimod anvendt til kommercielle formål, skal alle ophavsretshavere spørges først. I denne henseende adskiller NotatWiki's licens sig fra GFDL, der ikke har dette forbehold. Indhold kan derfor ikke uden videre kopieres imellem NotatWiki og f.eks. Wikipedia eller andre websites der opererer under en GFDL-licens. Ophavsretshaverne (dvs. de pågældende brugere) må principielt spørges i hvert enkelt tilfælde, da GFDL er en mere liberal licens end vores Creative Commons licens. Ligeledes kan NotatWiki's brugere ikke uden videre kopiere fra Wikipedia, da een af betingelserne for GFDL er at materiale udgivet under GFDL forbliver under GFDL, når det kopieres og videredistribueres.

I praksis har vi en pragmatisk holdning til denne udveksling, så længe den finder sted indenfor ikke-kommercielle rammer. Under alle omstændigheder er det god skik og brug, at angive behørig kildeangivelse for hvorfra en tekst eller andet materiale oprindeligt kommer fra, og et link tilbage til den oprindelige kilde.

Skabelon

Denne skabelon anvendes for at angive, at indholdet på en given side hører under GFDL :

 • Skriv denne kode for at indsætte skabelonen : {{gfdl}}
 • Se skabelonen

Grey Commons

NotatWikis formål er bl.a. at kortlægge det kulturelle landskab, og formidle information om kulturelle projekter og begreber, og om netværk og personer som agerer i kultur- og mediefeltet. I et internetmiljø der er omskifteligt og udsat for f.eks. servernedbrud, teknologisk forældede formater, iøvrigt inaktive websider ('døde links'), eller helt- eller delvist lukkede netværk der begrænser adgangen til fri viden, vil vi have behov for at citere og arkivere tekster, billeder eller andre ressourcer som er af interesse for projekter, emner og sider i NotatWiki, men enten ikke umiddelbart kan ophavsretsbestemmes, ikke længere er tilgængelige på nettet, eller hvor ophavsretshensyn på anden måde er uklare eller uafklarede. Andre hensyn kan være en offentlig debat eller interesse i at bevare materialet for eftertiden. Vi søger da bevidst at genskabe disse ressourcer i wiki'en.

Sådanne ressourcer angives med det aktivistiske udtryk 'Grey Commons', lånt fra den svenske græsrodsbevægelse Piratbyrån, for at angive at ressourcer på den pågældende side er ophavsretsmæssigt uafklarede og bevidst genskabt under henvisning til sådanne hensyn.

Skabelon

Denne skabelon anvendes for at angive at ressourcer på den pågældende side er ophavsretsmæssigt uafklarede :

 • Skriv denne kode for at indsætte skabelonen : {{greycommons}}
 • Se skabelonen

Yderligere information

Personal tools