Fra Goethe til Google

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Fra Goethe til Google er en foreløbig arbejdstitel for et projekt om vidensamfundet, som udvikles af Søren Falgaard og Morten Blaabjerg. Projektet skal udmunde i en række dokumentarfilm som handler om de sociale, kulturelle og politiske implikationer af ny medieteknologi.

Projektet udvikles delvist i en åben form på NotatWiki, som et pilotprojekt for at medvirke til at skabe mere åbne rammer samt stærkere teknologiske og faglige netværk for distribution af film og audio-visuelt råmateriale via internettet.

Baggrund

Projektet bygger videre på en idé af Søren Falgaard om en dokumentarfilm om videnssamfundet - med en vinkling/perspektivering, som læner sig op af den franske arkitekt og teknologihistoriker Paul Virilio's idéer om teknologi og hastighed.

Idékatalog

  • Hver enkelt film skal tænkes ambitiøst; teoretisk hardcore ind til benet, visuelt æstetisk, og politisk udfordrende.
  • Filmene skal så vidt muligt gå i dybden detaljemæssigt, hvad angår både de teknologiske og teoretiske aspekter.
  • Filmene skal emnemæssigt komme omkring emner som hastighed, mediekonvergens, vidensproduktion, nyhedsformidling, biblioteker/vidensbevaring, arkitektur, terrorisme, intellektuel ejendomsret, spiseforstyrrelser, synsudvidelser, virtuelle rum, computerspil, wiki'er og sociale tekster.
  • Vægten vil ligge på at formidle og perspektivere nogle af de tanker, som førende teoretikere har gjort sig om medier og teknologi, herunder især Paul Virilio og Jean Baudrillard.

Fri distribution - også i arbejdsformen

  • Materiale til filmene tilgængeliggøres globalt på internettet, via bittorrent, og under en fri Creative Commons licens, som gør det muligt for andre filmskabere at benytte det råmaterialet i fuld kvalitet i egne produktioner.

Forløb

Produktionen af hele filmen/serien vil formodentlig være et langsigtet projekt - en tidsramme på 2-3 år, for at lave noget som er af substantiel karakter. Filmene skal med andre ord være så teoretisk velfunderede, at de ikke vælter omkuld eller forældes af den seneste teknologiske trend. Et andet hensyn er, at projektet i første omgang skal kunne finansieres løbende ved andet arbejde.

Medvirkende

Foreløbig liste over personer vi gerne vil have med, og det materiale der indtil videre er produceret med dem.

Kontaktpersoner


Projektet som beskrives på denne side er under udarbejdelse. Indholdet vil derfor være af højst omskiftelig, og ikke-endegyldig karakter. Hvis du ønsker at medvirke til projektets udarbejdelse, eller på anden måde udvikle dette projekt, er du meget velkommen til at kontakte projektets angivne kontaktpersoner.

Personal tools