Radikale Venstre

Fra NotatWiki
(Henvist fra Det Radikale Venstre)
Skift til: Navigation, Søgning
Folketingsgruppens formand Margrethe Vestager ved landsmøde i Nyborg, september 2007

Indholdsfortegnelse

Det Radikale Venstre (DRV) er et dansk politisk parti, stiftet i 1905 ved brud med Venstrereformpartiet (det nuværende Venstre).

Nøglepersoner

Det Radikale Venstre er aktuelt ledet af Margrethe Vestager (formand for folketingsgruppen) og Søren Bald (landsformand). Margrethe Vestager afløste i sommeren 2007 Marianne Jelved som formand for folketingsgruppen, et generationsskifte som bl.a. blev fremprovokeret af Naser Khaders exit og stiftelse af partiet Ny Alliance i foråret 2007.

Andre nøglepersoner

Historie

Det Radikale Venstre blev stiftet i 1905 efter brud med Venstrereformpartiet. Den 21. maj 1905 holdt C. Th. Zahle formandstalen på partiets stiftende landsmøde i Odense. Bruddet med Venstre var uundgåeligt. Det skyldtes mange konflikter internt i et parti, der rummede store modsætninger: Forsvarsvenner og antimilitarister, grundtvigianere og brandesianere samt gårdmænd og husmænd.

Værdigrundlag

Det følgende er baseret på Det Radikale Venstres principprogram fra 1997.

For Det Radikale Venstre er det vigtigt at varetage det samlede samfunds interesser, ikke bestemte særinteresser. Det 'radikale' ved Det Radikale Venstre består i, at partiet forkaster både den kapitalistiske og den marxistiske tankegang, som både utilstrækkelige til at beskrive samfundet, og utilstrækkelige som økonomiske og politiske målsætninger.

Det Radikale Venstre opfatter frihed og fællesskab som to livsnødvendige aspekter i menneskets tilværelse og i samfundet. Men frihed på bekostning af socialt ansvar fører til uretfærdigheder. Omvendt vil for megen orden og regulering af den enkeltes udfoldelse føre til ensretning. DRVs mål er at foretage en afvejning af modstående synspunkter, for at nå frem til de bedst mulige løsninger.

Politik handler om indflydelse. Det siges, at det eneste beskedne ved Det Radikale Venstre er størrelsen, men efter radikal opfattelse har de folkevalgte en forpligtelse til at søge indflydelse på sagernes afgørelse. Demokratiets arbejdsmetode er forhandling og - om nødvendigt - kompromis. Et kompromis, som er kommet i stand efter, at en sag er blevet grundigt belyst fra alle sider, er nødvendigt for folkestyrets funktion.

Grundholdninger

Det Radikale Venstres værdigrundlag fører til en række centrale grundholdninger :

  • Folkestyret skal fungere gennem samarbejde, ikke gennem blokpolitik og særinteresser.
  • Samfundet skal sikre både menneskets frihed og de svages muligheder. Organisationsvælde og forskelsbehandling skal bekæmpes.
  • Alle skal have mulighed for at udvikle og bruge sine evner. Disse muligheder skal bl.a. skabes ved målbevidst satsning på uddannelse, forskning og kultur.
  • Samfundet skal værne om natur og miljø ved hjælp af konsekvente handlingsplaner.
  • Danmark skal øge ulandshjælpen, og arbejde for international afspænding. Det Radikale Venstre er imod oprustning - også i Danmark.

Lokalforeninger

Video

Præsentationsvideo til folketingsvalget i 2007

Dem og os (Valgkampsvideo fra 2005)

Se også

Yderligere information

Personal tools