Bittorrent

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Bittorrent (BT) er en peer-to-peer (p2p) fildelingsprotokol, som udnytter ledig båndbredde hos de enkelte peers til distributionen af filerne. Bittorrent opnår dermed en stærkt reduceret serverbelastning, og ofte en markant hurtigere download-hastighed for enkelte peers på netværket. Protokollen er udviklet af programmøren Bram Cohen, som også har startet et kommercielt selskab, som udnytter protokollen til distribution af film, musik og software, BitTorrent, Inc.

Funktionalitet

Ved traditionel download fra en central server belastes serveren mere, jo flere peers der efterspørger den samme fil. Dette problem kendes f.eks. fra websites, der ved pludselig, massiv trafik må bukke under, idet serveren kun kan betjene et vist antal klienter på samme tid.

Bittorrent fungerer ved, at alle filer på forhånd opdeles i større 'bidder'. Dette gøres ved at skabe en såkaldt 'torrent'-fil, som indeholder tilstrækkelige oplysninger om filen og de bidder den er opdelt i, til at filen og de enkelte bidder kan genkendes på netværket af en bittorrent-klient. Torrent-filen indeholder således ikke nogen data fra den fil, der søges delt på netværket; den er udelukkende en identifikationsfil. Alle reelle fildata forbliver sammen med filen hos den enkelte peer, som udbyder filen.

Når torrent-filen åbnes af en bittorrent-klient, oprettes der sædvanligvis forbindelse til en server, der har en 'bittorrent-tracker' installeret. Ved hjælp af trackeren søger klienten nu efter andre klienter på netværket, der er i besiddelse af den samme torrentfil, og sørger for at formidle enkelte 'bidder' af den ønskede fil, fra de peers som har hele filen ('seeders') - eller blot dele af den, til de peers, som efterspørger manglende bidder af filen ('leeches').

Torrentfilen kan distribueres via web, email, online chat-tjenester eller andre almindelige måder at distribuere filer på.

Det unikke ved bittorrent er, at de enkelte peers der modtager blot dele af en fil, straks begynder at uploade disse dele til andre peers, som efterspørger dem. Dermed udnyttes den samlede mængde af båndbredde ligeligt på netværket, som dermed ikke belastes af antallet af peers. Faktisk vil en meget stor mængde peers ofte betyde, at download-hastigheden forbedres drastisk for den enkelte peer.

De enkelte bidder af filen rundsendes til de enkelte peers efter en sindrig, kaotisk logaritme, som fordeler de første bidder i netværket efter et tilfældighedsprincip. Herefter formidles altid de 'mest sjældne' bidder først. Dette betyder i praksis, at selvom en 'seeder' skulle forlade netværket før andre klienter har den fuldstændige fil, vil fildelingen kunne fortsætte, idet hver klient vil have forskellige bidder af filen - forudsat at alle bidder af filen eksisterer på netværket.

Etikette

Bittorrent fungerer ved at de enkelte peers sender bidder af filen til hinanden. Derfor skal der altid uploades præcist så meget som der downloades.

Kvotienten mellem upload og download kaldes share ratio, og en share ratio på f.eks. 2,0 betyder at man har uploadet dobbelt så meget som man har downloadet. Når man har downloadet en fil med bittorrent, regnes det for god tone at beholde sin bittorrent klient åben, så man seeder indtil man har en share ratio på mindst 1,0.

I nogle bittorrent communities, hvor det kræves at man registrerer sig, holdes der øje med brugernes share ratio. Brugere der har en for lav share ratio risikerer bortvisning.

Klienter

Index-sites

Se også

Yderligere information

Hvad er Bittorrent?

Artikler, interviews og debat

Guides

Personal tools